Zriedkavé choroby a expertné centrá pre ich diagnostiku a liečbu

V Európe sa choroba považuje za zriedkavú, ak postihuje menej ako 5 osôb z každých 10 000. Dnes poznáme už viac ako 7000 takých chorôb. Na Slovensku postihujú približne 300 000 ľudí, pričom až 70% z nich sa prejavuje už v detskom veku.

Výskyt jednotlivých zriedkavých ochorení sa pritom výrazne líši – väčšina z nich postihuje len niekoľko tisíc osôb, iné iba niekoľko málo jedincov v celej Európe.
Pokračovať v čítaní „Zriedkavé choroby a expertné centrá pre ich diagnostiku a liečbu“